V košíku máte
0 ks za 0 Kč

V košíku máte 0 ks zboží za 0 Kč

Zpět na výpis

Co skrývá duše

Skrytí obyvatelé duše a jak rozhodují o našem životě

Veeta Wittemannová

Nahlédni dovnitř
255 Kč205 Kč
255 Kč 205 Kč

Dostupnost: skladem

Nahlédni dovnitř
ukázka
z knihy

Popis produktu

Autorka přišla při zkoumání vnitřního světa člověka na celou řadu „vnitřních obyvatel“. Považuje lidské Já za nahromadění autonomně jednajících zdrojů vůle. Tímto jsou konflikty samozřejmě předprogramovány. Protože každý jedinec chce žít a pokud možno zcela svým specifickým způsobem.

V této knize vyprávějí tři ženy, jak s pomocí metody individuální systemiky prozkoumaly svoje vnitřní společenství. Všechny byly překvapeny realitou, že se v jejich vnitřním světě nachází skrytý prostor, do kterého ustoupili ti nejvíce nezávislí a s nejsilnější vůlí, aby jim odtud řídili jejich život. „Skrytí obyvatelé“ už nechtějí žádný kontakt s lidmi a životem, už nikdy nechtějí být zklamáni, nikdy více oběťmi či těmi, kteří prohráli. Setkání s absolutním Ne skrytých obyvatel popisují tyto tři ženy jako existenciální zkušenost, která vedla k obohacení a dalšímu vývoji jejich lidského bytí.

ISBN: 978-80-87249-60-4
Autorka: Veeta Wittemannová
Vydala MAITREA 2013

Veeta Wittemannová

Poznat sama sebe a porozumět lidské přirozenosti bylo pro Veetu motorem a podnětem pro komplexní hledání. Už jako mladá žena začala své vzdělání v humanistické psychologii u Inge Heinrichsové, německé psychoanalytičky, kde se učila dechovou terapii, bioenergetiku, primální terapii (forma psychoterapie, při níž je pacientům povoleno křičet a urážlivě se vyjadřovat o svých rodičích, čímž se dostávají do stavu jisté agonie a popisují své útrapy v dětství), encounter (encounter group = skupina rozvíjející sebeuvědomování a vzájemné porozumění apod. vyjadřováním svých citů, konfrontací atd.) a praktikovala meditaci.
To iniciovalo emocionální otevření a současně zintenzivnilo její spirituální vývoj. Veeta se vydala do Nepálu, kde strávila dva roky v ášramu Swámího Yoga Chinmayi, osvíceného žáka Osha, což jí umožnilo plynule pokračovat v jejím vývoji.

S intuitivním poznáním, že spiritualita je pouze jednou částí lidské skutečnosti, se vrátila zpět do Evropy a dál pokračovala ve svém psychologickém vzdělávání. Čtyři roky studovala práci se sny a bonding therapy (terapie zaměřená na sbližování, vytváření citového pouta) u švédského psychoanalytika Kristiana Dahl-Madsena.
V roce 1992 se potkala se svým budoucím manželem Artho Wittemannem, který ji seznámil s parts psychology (psychologie zabývající se jednotlivými částmi osobnosti člověka a jejich problémy), školou Voice Dialogue založenou doktory Halem a Sidrou Stoneovými ze Spojených států. Společně vstoupili do intenzivní fáze vnitřního zkoumání a studií s cílem najít odpověď na některé ze svých ústředních otázek:

Je možné pochopit způsoby života a chování lidí?

Proč lidé prohlašují, že chtějí být dobří, a v dalším okamžiku na to zapomínají?

Proč může osvícení nevyřešit mnohé problémy, které lidé způsobují sobě, druhým a zemi?

Můžeme definovat širší obraz psychiky, jenž by obsahoval všechny aspekty naší lidské přirozenosti?

Jaké jsou charakteristiky vědomé společnosti, jež zahrnuje veškeré aspekty života?

Víc než dvacet let Veeta a Artho prováděli výzkum ve své psychoterapeutické praxi a při své seminární a výcvikové praxi. Jejich vhledy kulminovaly v založení The International School for Individual Systemics (Mezinárodní školy pro individuální systemiky), kde oba vyučují.

Být součástí vytváření nové cesty pro lidský vývoj, která propojuje osobní aspekty s transcendentální realitou lidské podstaty, přináší Veetě pocit naplnění.

Veeta žije se svým manželem Arthem v odlehlé vesnici ve Švédsku. Využívají tichý a prázdný prostor pro kreativní práci s jejich jedinečnými znalostmi v oblasti lidské psýché. Společně vytvořili webovou stránku www.individualsystemics.com, ta je základem pro internetovou školu, která vznikne během několika příštích let.
Veeta vytváří a koordinuje kreativní projekty Individuálni Systemiky, nabízí sezení a supervize vybraným klientům a studentům a pravidelně cestuje do České republiky, kde se dělí o své poznatky na seminářích a školeních.